Maklumat PSS La Salle

Sistem Dewey

Buku-buku bukan fiksyen di PSS SM La Salle dikelas dan disusun mengikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. Berikut diberikan secara ringkas subjek-subjek yang disusun mengikut sistem ini mengikut nombor :

 • 000 Karya Am (General)
 • 100 Falsafah dan Psikologi (Philosophy)
 • 200 Agama (Religion)
 • 300 Sains Kemasyarakatan (Social Science)
 • 400 Bahasa (Language)
 • 500 Sains Tulen (Pure Science)
 • 600 Teknologi (Technology)
 • 700 Kesenian (Fine and Decorative Arts)
 • 800 Kesusateraan (Literature)
 • 900 Geografi dan Sejarah Am (General Geography and History)

Perkhidmatan

 • Pinjaman dan Pemulangan Bahan
 • Internet
 • Binding Service
 • Pameran Berkala
 • Rujukan
 • Sebaran Am
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close