Peraturan PSS La Salle

PERATURAN UMUM

 • Kebersihan dan kekemasan perpustakaan adalah tanggungjawab bersama.
 • Semua pelajar hendaklah sentiasa berdisiplin ketika berada di perpustakaan.
 • Para pelajar dilarang membuang sampah di mana jua tempat, sila gunakan bakul sampah yang disediakan.
 • Tindakan akan dikenakan kepada mana-mana pelajar yang melakukan sebarang kerosakan yang disengajakan dengan cara membayar ganti rugi.
 • Pelajar tidak dibenarkan masuk semasa waktu pengajaran tanpa pengawasan guru.

PERATURAN SEBELUM MASUK

 • Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.
 • Dilarang membawa beg sekolah dan peralatan yang tajam.
 • Pada waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P), pelajar tidak dibenarkan masuk tanpa kehadiran guru.
 • Berbaris sebelum masuk dan keluar perpustakaan.

PERATURAN SEMASA BERADA DI PERPUSTAKAAN

 • Dilarang makan dan minum.
 • Dilarang membuat bising.
 • Dilarang merosakkan buku, majalah dan peralatan perpustakaan.
 • Dilarang mengambil/ mengeluarkan buku dan majalah tanpa kebenaran.
 • Murid yang didapati mencuri dan merosakkan buku akan diambil tindakan disiplin.

​PERATURAN TEMPAHAN DAN PENGGUNAAN UNTUK PEMBELAJARAN DI PERPUSTAKAAN, BILIK SUMBER GURU DAN BILIK AVR

 • Tempahan hanya dibenarkan dilakukan oleh guru sahaja dengan mengisi rekod tempahan dalam fail rekod penggunaan.
 • Hanya kelas yang diiringi oleh guru sahaja dibenarkan masuk ke bilik berkenaan. Guru perlu memastikan pelajar-pelajar terkawal dalam bilik berkenaan.
 • Guru perlu mengisi buku rekod penggunaan dalam bilik berkenaan.
 • Guru perlu pastikan semua suis lampu, penghawa dingin dan semua peralatan elektrik yang lain telah ditutup sebelum keluar.
 • Guru perlu memastikan bilik sentiasa berkeadaan bersih dan teratur sewaktu meniggalkannya. White board yang digunakan untuk P&P hendaklah dibersihkan sebelum keluar.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close